Kurs Excel, a programowanie VBA

Kurs Excel to nie tylko praca z formułami i funkcjami. Zawiera on także niezbędne i przydatne informacje związane z językiem VBA, czyli Visual Basic for Applications. Doskonale sprawdza się on w sytuacji kiedy chcesz zharmonizować program Excel z własnymi potrzebami, w tym zautomatyzowaniem pracy poprzez stworzenie odpowiednich procedur makr i ich rejestracji. W kursie Excel zgromadzone zostały informacje zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z językiem VBA, jak również posiadających umiejętności na poziomie zaawansowanym, a chcących dowiedzieć się więcej na jego temat. Podstawowy element to makra, która jest ciągiem, zautomatyzowanych poleceń wykorzystująca algorytmy używane przez arkusze kalkulacyjne i nie tylko. Dodatkowo dowiesz się np. jak tworzyć, rejestrować oraz pisać kod źródłowy w języku VBA, a wchodząc na www.kursexcel.pl znajdziesz wszystkie informacje w jednym miejscu, które zawarte są w naszym kursie Excel.

Kurs Excel, a zdolności jakie daje język VBA

Możliwości jakie daje język VBA są bardzo duże. Przy użyciu makr można między innymi wstawić łańcuch tekstowy, zautomatyzować często przeprowadzane procedury, bądź powtarzające się różnego typu operacje, np. jeśli masz do wykonania taką samą czynność w kilku różnych skoroszytach. W kursie Excel pokażemy Ci jak stworzyć swoje własne polecenia lub zaprojektować nowe funkcje arkusza. To są tylko przykłady jakie możliwości ma język programowania VBA.

Kurs Excel i tworzenie tabel przestawnych przy wsparciu VBA

W oferowanym kursie Excel poruszone zostały również zagadnienia związane z tworzeniem tabel przestawnych przy wykorzystaniu języka programowania VBA. Dowiesz się jak posługiwać się plikami zapisanymi w formacie udostępniającym użycie makr, korzystać z narzędzi Visual Basic Tools i Editor, zastosowanie rejestratora makr oraz zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej języka programowania VBA.